Poliklinika Kolbenova Psychiatrie – Odborná Diagnostika a Terapie

Photo of author
Autor:LinkaLia

Jsem váš průvodce na této cestě osobního rozvoje a sebepoznání. Na Linka Lia se s vámi dělím o inspirativní články, nástroje pro zvládání života a nezbytné kontakty v případě krizových situací.

V článku se seznámíme s Poliklinikou Kolbenova Psychiatrie, která nabízí výzkum a léčbu duševních poruch.
1. Komplexní psychologická diagnostika pro přesné stanovení vašeho duševního zdraví

1. Komplexní psychologická diagnostika pro přesné stanovení vašeho duševního zdraví

Poliklinika Kolbenova Psychiatrie je odborným centrem specializujícím se na komplexní psychologickou diagnostiku a terapii pro přesné stanovení duševního zdraví. Naše týmy vysoce kvalifikovaných psychologů a psychiatrů vám poskytnou profesionální a individuální péči, která vám pomůže porozumět a zvládnout různé duševní obtíže.

Naši odborníci využívají široké spektrum moderních diagnostických nástrojů a metod, aby mohli objektivně vyhodnotit váš duševní stav. Prostřednictvím důkladného rozhovoru, psychologických testů a pozorování budeme schopni identifikovat příčiny vašich potíží a navrhnout vhodnou terapii.

V rámci naší psychologické diagnostiky zahrnujeme například testy osobnosti, intelektuálního a kognitivního fungování, emocionálního stavu a mnoho dalších. Díky těmto testům můžeme získat přesné a objektivní informace o vašem duševním zdraví. Naše terapie jsou individuálně přizpůsobeny vašim potřebám a zaměřují se na zlepšení vašeho psychického blaha a výkonu.

Důležitým krokem v přesném stanovení vašeho duševního zdraví je komplexní psychologická diagnostika poskytovaná naší poliklinikou. Kontaktujte nás ještě dnes a začněte na cestě k lepšímu duševnímu zdraví.

2. Terapeutické možnosti v poliklinice Kolbenova pro účinnou léčbu duševních poruch

V poliklinice Kolbenova v Praze nabízíme širokou škálu terapeutických možností pro účinnou léčbu duševních poruch. S týmem odborných psychiatrů a psychologů se zaměřujeme na poskytování spojeného přístupu k diagnóze a terapii, který je přizpůsoben jednotlivým potřebám pacientů. Díky našemu zaměření na kvalitu služeb a osobní přístup, se snažíme pomáhat lidem s duševními poruchami již od prvotního vyšetření až po dlouhodobou terapii a návrat do plnohodnotného života.

Naše terapeutické možnosti zahrnují:

 • Individuální terapie: Naši terapeuti poskytují jednotlivým pacientům individualizovanou terapii, která se zaměřuje na jejich specifické potřeby a problémy. Využíváme široké spektrum terapeutických přístupů, včetně kognitivně-behaviorální terapie, řešení problémů a psychodynamické terapie.
 • Skupinová terapie: Pro ty pacienty, kteří preferují terapii ve skupině, nabízíme skupinové setkání s vyškoleným terapeutem. Skupinová terapie umožňuje sdílet své zkušenosti s ostatními lidmi, kteří procházejí podobnými obtížemi, a získat podporu a povzbuzení od ostatních účastníků.
 • Léková terapie: V případech, kdy je diagnóza duševní poruchy potvrzena a odborníci se shodnou na vhodnosti léčby pomocí medikamentů, máme dostatečnou odbornost a zkušenosti v oblasti farmakoterapie. Spolupracujeme s pacienty na najití optimálního lékařského režimu, který jim pomůže zvládat příznaky a zlepšit kvalitu jejich života.

V naší poliklinice si zakládáme na profesionálním přístupu, důkladné diagnostice a individuálním plánu terapie. Jsme tady, abychom poskytli pomoc a podporu pacientům, kteří se potýkají s duševními poruchami, a abychom jim pomohli najít cestu k hojení a uzdravení.

3. Individuální přístup a multidisciplinární tým odborníků pro optimální terapeutické výsledky

V rámci naší polikliniky se věnujeme individuálnímu přístupu a poskytujeme multidisciplinární tým odborníků, kteří spolupracují s cílem dosáhnout optimálních terapeutických výsledků. Zde vám přinášíme přehled našich služeb a přístupů:

 1. Komplexní diagnostika: Náš tým zkušených psychiatrů a psychologů poskytuje komplexní diagnostiku a hodnocení vašeho duševního zdraví. Zahrnuje detailní rozhovory a psychologické testy, které nám pomáhají identifikovat vaše individuální potřeby a problémy.

 2. Terapeutické přístupy: Náš multidisciplinární tým nabízí širokou škálu terapeutických přístupů, které se přizpůsobují vašim specifickým potřebám. Mezi tyto terapie patří kognitivně-behaviorální terapie, rodinná terapie, psychodynamická terapie a farmakoterapie. Naše odborné znalosti a zkušenosti nám umožňují vybrat ten správný přístup, který vám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků.

 3. Sledování a podpora: Nezanecháváme vás samotné po skončení terapie. Sledujeme vaši situaci a pokračujeme v poskytování podpory a pomoci, abychom zajistili udržení dosažených výsledků. Poskytujeme preventivní návštěvy a intervenční přístupy, abychom minimalizovali relapsy a maximalizovali dlouhodobé výsledky.

Doufáme, že naše individuální a multidisciplinární přístupy vám pomohou najít řešení pro vaše duševní zdraví. Jsme tu, abychom vám poskytli profesionální podporu a péči, na kterou se můžete spolehnout.
4. Podpora a poradenství pro rodiny a blízké osobní přátele pacientů s duševními obtížemi

4. Podpora a poradenství pro rodiny a blízké osobní přátele pacientů s duševními obtížemi

Naše poliklinika Kolbenova Psychiatrie poskytuje komplexní odbornou diagnostiku a terapii pro pacienty s duševními obtížemi. V rámci naší služby nezapomínáme ani na jejich rodiny a blízké osobní přátele. Pro ně máme připravenou podporu a poradenství, abychom jim pomohli zvládat náročné situace spojené s duševními problémy jejich blízkých.

Jaké služby nabízíme?

 1. Poradenství a edukace: Poskytujeme informace a poradenství o duševních obtížích, jejich příznacích a způsobech léčby. Připravujeme také školení a workshopy, které pomáhají rodinám získat lepší povědomí o duševním zdraví a zvládání obtíží.

 2. Podpora skupinových setkání: Pořádáme skupinová setkání, kde rodiny a blízcí pacientů mohou sdílet své zkušenosti a najít podporu od ostatních lidí, kteří procházejí podobnými situacemi. Tato setkání jsou vedená zkušenými terapeuty, kteří pomáhají vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí.

 3. Individuální terapie a poradenství: Poskytujeme také individuální terapii a poradenství pro rodinné příslušníky a blízké. Tato terapie je zaměřena na posílení jejich dovedností ve zvládání emocionálních výzev a vyrovnávání se s tlaky spojenými s péčí o člena rodiny s duševními problémy.

V naší poliklinice se snažíme poskytovat komplexní péči nejen pacientům, ale i jejich rodinám a blízkým. Víme, že duševní obtíže ovlivňují celou rodinu a proto jsme připraveni poskytnout podporu a poradenství v každém kroku procesu léčby.

5. Prevence duševních poruch: Včasná intervence a dlouhodobá podpora

Včasná intervence a dlouhodobá podpora jsou klíčovými faktory v prevenci duševních poruch. V Poliklinice Kolbenova Psychiatrie se aktivně angažujeme v poskytování odborné diagnostiky a terapie pro pacienty s různými duševními poruchami. V našem multidisciplinárním týmu pracují psychiatři, psychologové, terapeuti a další specialisté, kteří jsou vždy připraveni pomoci každému jednotlivci v obtížích.

Naše prevence duševních poruch je zaměřena nejen na dospělé, ale také na děti a mládež. Zajišťujeme pravidelné vyšetření a hodnocení duševního stavu, které nám umožňuje identifikovat případné rizikové faktory a poskytnout vhodnou intervenci co nejdříve. Díky tomu můžeme předcházet závažným duševním poruchám, jako je například deprese, úzkostné poruchy, a poruchy příjmu potravy.

Dlouhodobá podpora je klíčová pro pacienty trpící duševními poruchami. V Poliklinice Kolbenova Psychiatrie vytváříme individuální plány léčby a pomocí terapeutických metod a podpůrných služeb pomáháme pacientům zlepšit kvalitu života. Naše cílem je také zapojit rodinu a blízké do procesu léčby, aby pacient měl silnou podporu a přijetí ve svém nejbližším okolí. Nabízíme také skupinovou terapii a psychoterapii, které umožňují pacientům sdílet své zkušenosti s ostatními a získat nové dovednosti a strategie pro zvládání obtížných situací.

V Poliklinice Kolbenova Psychiatrie jsme odhodláni poskytovat vysoce kvalitní diagnostiku a terapii, která umožňuje prevenci duševních poruch. Věříme, že včasná intervence a dlouhodobá podpora jsou klíčem k lepšímu duševnímu zdraví a kvalitě života našich pacientů.
6. Specializované služby pro děti a mládež: Psychologická péče pro budoucí generace

6. Specializované služby pro děti a mládež: Psychologická péče pro budoucí generace

Poliklinika Kolbenova Psychiatrie se specializuje na poskytování odborné diagnostiky a terapie pro děti a mládež. Jsme tu proto, abychom se postarali o psychické zdraví a blahobyt naší budoucí generace. S našimi rozsáhlými specializovanými službami a týmem zkušených psychologů nabízíme celkový přístup k péči o děti a mládež.

Jako součást našich specializovaných služeb poskytujeme:

 • Psychologickou diagnostiku – Pomocí různých hodnocení a testů můžeme zjistit příčinu problémů v chování nebo psychickém stavu dítěte. Tímto způsobem se zaměřujeme na efektivní terapeutický přístup pro každého jednotlivce.
 • Individuální terapii – Naši psychologové nabízejí individuální terapeutické sezení zaměřené na specifické potřeby dítěte. Pomáháme dětem zvládat stres, trauma, úzkost, deprese a další psychické problémy, které mohou ovlivňovat jejich každodenní život.
 • Rodičovskou podporu – Jsme zde, abychom podpořili rodiče při řešení problémů dítěte a poskytli jim potřebné nástroje a strategie pro efektivní rodičovství. Nabízíme individuální konzultace, skupinové semináře a workshopy zaměřené na posilování rodičovských dovedností.

Nezáleží na tom, zda se vaše dítě potýká s emocionálními nebo behaviorálními problémy, u nás najdete vhodnou psychologickou péči. Navštivte nás v Poliklinice Kolbenova Psychiatrie a dejte svému dítěti nejlepší možnost pro zdravý a šťastný život.

7. Inovace v psychiatrii: Sdružení expertů s nejnovějšími metodami léčby duševních poruch

7. Inovace v psychiatrii: Sdružení expertů s nejnovějšími metodami léčby duševních poruch

Sdílíme s vámi novinky ze světa psychiatrie a poslední inovace, které přinášíme do naší polikliniky Kolbenova Psychiatrie. Jsme sdružením expertů, kteří jsou neustále v kontaktu s nejnovějšími metodami léčby duševních poruch. Naše odborná diagnostika a terapie je založena na moderních přístupech a využíváme inovativních technik, které se osvědčily v oblasti psychiatrie.

V naší poliklinice se zaměřujeme na komplexní a individuální přístup k pacientům. Vypracováváme detailní diagnostické testy a analýzy, abychom získali co nejkomplexnější obraz o psychickém stavu pacienta. Na základě těchto výsledků pak navrhujeme optimální terapeutický plán.

Naše poslání je pomáhat lidem s duševními poruchami a poskytovat jim opravdu efektivní léčbu. Využíváme moderní terapeutické metody, jako je kognitivně-behaviorální terapie, farmakoterapie, terapie zaměřená na rodinu či skupinová terapie. S individuálním přístupem, empatií a skutečným porozuměním se snažíme podpořit našich pacientů na jejich cestě k duševnímu zdraví. Na závěr lze shrnout, že poliklinika Kolbenova Psychiatrie – Odborná Diagnostika a Terapie nabízí širokou škálu služeb v oboru psychiatrie. Jejich vysoká odbornost a znalosti ve spojení s neutrálním přístupem k pacientům jsou zárukou kvalitní diagnostiky a terapie.

Napsat komentář